In het V-Monument Soldaat van Oranje komt een oranje pakje sigaretten, in de nacht van 30 op 31 augustus 1941 – Koninginnedag – boven Nederland gedropt door de RAF als gebaar van de Nederlandse regering in ballingschap. Dit gebeurde op initiatief van Engelandvaarder Jan Jacob Beelaerts van Blokland (1909-2005), die zich in 1941 bij de regering in Londen had gevoegd.
Aan één kant: een kroon met de datum 31 augustus 1941 en een grote W.

Aan de andere zijde: een grote V (‘victorie’) en de tekst “Nederland zal herrijzen!”

Aan beide zijkanten: “Oranje Zal Overwinnen!”

Aan de onder- en bovenkant: “Deze cigaretten zijn vervaardigd uit Nederlandsch-Indische Tabak”.

Over het hele oranje pakje klein en wit de letter V.  Op de zolder van haar ouderlijk huis in Amstelveen vond Anne-Rose Mater-Bantzinger (57) onlangs dit bijzondere pakje sigaretten. Haar moeder was de zangeres Jetty – ‘Jetje van Radio Oranje’ – Paerl (1921-2013), haar vader was de tekenaar Cees Bantzinger (1914-1985). De precieze herkomst is ongewis. Het kan zijn dat haar moeder het meenam uit Londen. De pakjes waren immers in Engeland vervaardigd. Daar verbleef Jetty Paerl vrijwel de hele oorlog en daar zong ze voor Radio Oranje in Cabaret De Watergeus. Aannemelijker is dat Cees Bantzinger het pakje in bezet gebied heeft ‘opgevangen’ en dat hij het altijd als dierbaar kleinood ongeopend heeft bewaard. Het is vrijwel zeker dat dit een origineel pakje uit 1941 is, want de typografie komt overeen met uit die tijd bekende authentieke pakjes. Er waren die nacht tienduizenden pakjes gedropt, maar een ongeopend pakje is zeer zeldzaam. Sigaretten waren op de bon en die werden dus gretig opgerookt.
Er doken later nog twee versies van dit pakje sigaretten op. Eén werd in mei 1950 gemaakt als herdenkingspakje, maar daarvan wijkt de typografie enigszins af. De andere versie is even dubieus als curieus: de NSB liet het pakje na de dropping namaken. Deze pakjes werden verkocht. Ze leken net echt, maar wie de pakjes openmaakte, zag een stempel van de NSB. Dan wisten Oranje-minnende rokers dat ze ongewild de kas van de NSB hadden gespekt. Hierover deed het NSB-blad ‘Fotonieuws’ in 1942 triomfantelijk verslag. Met de spotprent van een man die met volle teugen geniet van zijn ‘rookertje’ uit het W-pakje. De laatdunkende kop luidde: “Ook deze illusie gaat in rook op”. In een sarcastisch gedicht stond dat de nagemaakte pakjes de NSB ‘dertigduizend pop’ hadden opgeleverd. Zo eindigde het gedicht: “Toe, Nederlanders, weest sportief,/ En lacht er toch maar om,/ De móp is goed, – en de moraal?/ Weest voortaan niet zoo dom!/ En denkt eens na, daar deze grap/ Toch ook een les beduidt:/ Wie goeds uit Engeland verwacht/ Komt steeds bedrogen uit!”
In één zin:

Koninginnedag 1941: ‘Nederland zal herrijzen’ en ‘Oranje Zal Overwinnen!’. Dit stond op pakjes sigaretten die de RAF in de nacht van 30 op 31 augsutus 1941 boven Nederland dropte op initiatief van Engelandvaarder Jan Jacob Beelaerts van Blokland.