Tonio

Luc de Raad, Porgy Franssen en Jacqueline Blom (foto Ben van Duin)