Sweeney

Sweeney: openingscène na de pauze met in het midden Hans Peter Janssens als Sweeney Todd (foto Set Vexy)