Rocky Horror

Rocky Horror Show: ensemble poseert in 1976 voor het Dumppaleis op de Nieuwendijk, met in het midden Hugo Metsers, derde van rechts Trudy de Jong en vijfde van rechts Serge-Henri Valcke