Les Mis

Les Mis: Vajèn van den Bosch sterft als Eponine in de armen van Marius, gespeeld door Michael Muyderman (foto Johan Persson)