Lambiek

God en papegaai verwelkomen Kees Kousemaker bij de hemelpoort (tekening René Windig & Eddie De Jong)