Verzetsmuseum

Verzetsmuseum: affiche in de afdeling ‘fout’ – bonnetje voor ‘Jodenjagers’ à raison van 37,50 gulden voor vijf Joden