Frozen

Frozen: Vajèn van den Bosch en Nienke Latten tijdens het slotapplaus (foto Johan Parssson)