Piaf

Piaf: Thomas Cammaert als de Engel, Cystine Carreon als de Dood, Hein Gerrits als de Dwaas en Job Bovelander als de Duivel (foto Annemieke van der Togt)