Man van la Mancha

Man van la Mancha: Huub van der Lubbe vecht confronteert als Don Quichot de windmolens (foto Bart Grietens)