Anne-Wil Blankers

Anne-Rose bij de Silver Back Rolls Royce buiten het theater waar Driving Miss Daisy in première ging (foto Rob Goueketting)