Anne-Wil Blankers

scènefoto Driving Miss Daisy, met Anne-Wil Blankers en op de achtergrond Edwin Jonker en Iwan Walhain (fotograaf Leo van Velzen)